Бел Камен | Каде за Викенд

Бел Камен

Природа

На падините на планината Плачковица обиколен со богата густа букова и борова шума се простира и хотелскиот комплекс БЕЛ КАМЕН

Бел Камен е трет по големина врв на планината Плачковица и се наога на надморска висина од 1707м.
На падините под овој врв на растојание од 45 000 м2, обиколен со богата густа букова и борова шума се простира и хотелскиот комплекс БЕЛ КАМЕН на надморска висина од 1450м.
Комплексот Бел Камен е идеален за вистински одмор и рекреација во секој период од годината, бидејки се наоѓа во предел кој изобилува со природни убавини како што се високите карпи, флората и фауната кои можат да се сретнат само во оваа околина.

Главниот ресторант нуди лепеза на гастрономски уживања кои се инспирирани од локалното национално богатство на македонска кујна, со посебен акцент на користење на производи од органско потекло кои се привилегија на планината Плачковица.


Бел Камен, Radovish, North Macedonia

076 377 201

Сите тагови