Брод Панини | Каде за Викенд

Брод Панини

Природа

Брод Панини е сместен на Езерото Младост во природна околина на само 40 км од главниот град Скопје и на 7 км од градот Велес.