Црква Св Ѓорѓи | Каде за Викенд

Црква Св Ѓорѓи

Манастири

Црквата Св.Ѓорѓи е изградена во 1191 година во село Курбиново, Преспа

Свети Ѓорѓи — главна и единствена манастирска црква на Курбиновскиот манастир, сместена над селото Курбиново, Преспа, во непосредна близина на Преспанското Езеро.

Во кругот на црквата се наоѓале старите селски гробишта на Курбиново, кои се користеле до 1921 година.


Saint George, Курбиново, Kurbinovo, North Macedonia

Сите тагови