Јавор Агапи | Каде за Викенд

Јавор Агапи

Ресторани

Јавор Агапи е лоциран на влезот од село Мрзенци, на 3км од грчката граница. Ресторанот нуди инзвонредна услуга и квалитетна храна.

Ресторанот постои уште од 1984год. под името “Јавор Перо”, а во 2004год. е ребрендиран во Јавор Агапи. Лоциран е на влезот од село Мрзенци, на 3км од грчката граница. Ресторанот нуди инзвонредна услуга и квалитетна храна.

Специјалитети на куќата се јагнешко печеније, јагнешки котлети на жар и телешки мускул.

Од 2004год. во Скопје е отворен уште еден ресторант Јавор Мрзенци- меана B.


Javor Agapi Mrzenci, Mrzenci, North Macedonia

071 384 100; 034 212 920

Сите тагови