Кањон Матка | Каде за Викенд

Кањон Матка

Природа

Матка- клисура со богат комплекс од средновековни градби

Матка- клисура со богат комплекс од средновековни градби, вклучувајќи цркви, манастири и остатоци од тврдината ( на средновековниот град на Матка ). Постојат десетици пештери и голем број на ендемични растенија и животни. Кањонот зафаќа површина од околу 5000 ha, и се наоѓа на 15 километри југозападно од Скопје. Матка е еден од најголемите центри за бегалци за време на глацијалниот период, а тоа резултира со присутност на голем број на реликтни и ендемични растенија, 20% се реликтни или ендемични зачини.

Исто така важно е да се напомене дека постојат 77 видови на балкански ендемични мали пеперутки во областа на кањонот Матка, а 18 други видови се нови и непознати на науката. Кањонот на Треска вертикално ја сече масивната Сува Гора. Клисурата има долини, пукнатини, пештери формирани од долгорочното влијание на планинските реки и големите температурни осцилации. Во околината на реката Треска можете да најдете голем број на пештери меѓу кои најубави се Врело, Крштална и Убава.


Матка, North Macedonia

+38970 271 900; +389 78 503 000; +389 2 2052655

Сите тагови