Куклица | Каде за Викенд

Куклица

Природа

Куклица е мало село во близина на градот Кратово

Камени Кукли — карпести образби кај с. Куклица, Кратовско, на десната долинска страна на Крива Река, поточно на еродираниот дел од нејзината речна тераса, на надморска височина од 415-420 метри. Целата појава е распространета на површина од околу 0,3-0,4 км2, при што се утврдени околу 120 помали и околу 15 поголеми образби.


Куклица, North Macedonia

Сите тагови