Маркови Кули | Каде за Викенд

Маркови Кули

Знаменитости

Тврдината Маркови Кули, средновековен град на кралот Волкашин и Крале Марко, се наоѓа во близина на градот Прилеп,

Тврдината Маркови Кули, го претставува некогашниот средновековен град на легендарниот владетел Крале Марко, син на кралот Волкашин. Опкружена со стрмни падини покриени со монументални гранитни карпи, некогашната населба се наоѓа на 120 до 180 метри висок рид. Големата тврдина се издигнува над Прилеп, еден од најстарите градови во нашата земја кој бил и главен град на средновековното кралство на кралевите Волкашин и Марко и место каде може да се почуствува духот на средновековната ера. Прилеп секогаш претставувал упориште на Македонските владетели, тоа е град кој е посветен на својата култура и традиција, на своите легенди и херои.


Маркови Кули, North Macedonia

Сите тагови