Парк Гиновци | Каде за Викенд

Парк Гиновци

Природа

Комплексот Парк Гиновци, во близина на градот Крива Паланка, одлично место за рекрација со прекрасна природа, мало езеро, детско игралиште, зоолошка градина