Ресторан Кај Симе | Каде за Викенд

Ресторан Кај Симе

Ресторани

Ресторан Кај Симе, национален ресторант кој се наоѓа на влезот на село Вруток нуди пријатен традиционален амбиент и прекрасна разновидна кујна


Vrutok, North Macedonia

070 472 311

Сите тагови