Рибник Нежилово | Каде за Викенд

Рибник Нежилово

Рибникот Нежилово е изграден во истоименото село во пазувите на планината Јакупица. Тој располага со 16 соби, 65 кревети, два апартмани, сала за семинари за сто посетители, рибен ресторан. Се смета дека овој објект ќе даде дополнителен развој на туризмот во регионот на Азот.

Рибникот е сместен покрај реката Бабуна,  на патеката за  врвот Солунска глава на неколку километри од селото Богомила. Рибникот Нежилово е меѓу најпознатите брендови на Азот и во него доаѓаат гости од сите краишта на Македонија на калифорниска и златна пастрмка.

 


Ribnik Nežilovo, 514, Nezhilovo, North Macedonia

070 303 029

Сите тагови