Тресонче | Каде за Викенд

Тресонче

Природа

Тресонче се наоѓа во Маврово-Ростуше. Ова село смета за најстаро мијачко село познато како идеално место за диви кози.


Тресонче, North Macedonia

Сите тагови