Трпејца | Каде за Викенд

Трпејца

Природа

Трпејца село стар повеќе од десет века, сместено меѓу Охридско Езеро и Галичиц. Со својата поволна положба и природни убавини станува туристичка атракција


Трпејца, North Macedonia

Сите тагови